تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

یاری مدیرکل بهزیستی لرستان،

11شهریور
راه اندازی ۱۰۷مرکز زندگی مثبت بهزیستی لرستان

راه اندازی ۱۰۷مرکز زندگی مثبت بهزیستی لرستان

مدیرکل بهزیستی لرستان گفت:در لرستان 107مرکز مثبت زندگی در استان وابسته به بهزیستی راه اندازی شد.