تاریخ : سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ Tuesday, 21 September , 2021

یاری مدیرکل بهزیستی لرستان،

۱۱شهریور
راه اندازی ۱۰۷مرکز زندگی مثبت بهزیستی لرستان

راه اندازی ۱۰۷مرکز زندگی مثبت بهزیستی لرستان

مدیرکل بهزیستی لرستان گفت:در لرستان 107مرکز مثبت زندگی در استان وابسته به بهزیستی راه اندازی شد.