تاریخ : چهارشنبه, ۷ مهر , ۱۴۰۰ Wednesday, 29 September , 2021

کنگره ملی 6300شهید لرستان

۱۷مرداد
در کنگره ۶۳۰۰شهید لرستان ما نیاز به شهدا داریم

در کنگره ۶۳۰۰شهید لرستان ما نیاز به شهدا داریم

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت:در این کنگره ما نیاز به شهدا داریم و می خواهیم از یاوران دین باشیم، از کسانی باشیم.