تاریخ : پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022

کرونا لرستان

۱۲مرداد
تاخت وتاز کرونا در لرستان شدیدتر شد

تاخت وتاز کرونا در لرستان شدیدتر شد

کوشکی گفت: شمار قربانیان کرونا در استان لرستان به بیش از 2 هزار نفر رسید.