تاریخ : چهارشنبه, ۱۷ خرداد , ۱۴۰۲ Wednesday, 7 June , 2023

کار جهادی وحل مشکلات

26مرداد
امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: کار جهادی نتیجه دارد و ما امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است.