تاریخ : جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱ Friday, 1 July , 2022

کار جهادی وحل مشکلات

۲۶مرداد
امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: کار جهادی نتیجه دارد و ما امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است.