تاریخ : پنج شنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۱ Thursday, 8 December , 2022

کار جهادی وحل مشکلات

26مرداد
امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: کار جهادی نتیجه دارد و ما امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است.