تاریخ : دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022

مرکز مثبت زندگی،

۱۱شهریور
راه اندازی ۱۰۷مرکز زندگی مثبت بهزیستی لرستان

راه اندازی ۱۰۷مرکز زندگی مثبت بهزیستی لرستان

مدیرکل بهزیستی لرستان گفت:در لرستان 107مرکز مثبت زندگی در استان وابسته به بهزیستی راه اندازی شد.