تاریخ : چهارشنبه, ۹ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 29 March , 2023

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور

26مرداد
امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: کار جهادی نتیجه دارد و ما امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است.