تاریخ : دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور

۲۶مرداد
امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: کار جهادی نتیجه دارد و ما امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است.