تاریخ : شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱ Saturday, 26 November , 2022

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور

26مرداد
امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: کار جهادی نتیجه دارد و ما امروز برای غلبه بر مشکلات یک راه داریم و آن کار جهادی است.