تاریخ : شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱ Saturday, 26 November , 2022

شورای شهر ششم پلدختر

17مرداد
یادداشت:شهردار خوب برابر با توسعه شهری متناسب

یادداشت:شهردار خوب برابر با توسعه شهری متناسب

شورای شهر ششم پلدختر با انتخاب شهردار متخصص،مدیریت شهری را ساماندهی و راه پیشرفت را هموار کنید.