تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

شهید چراغعلی محمودوند

۱۴شهریور
شهید پلدختری که قریحه شاعری داشت

شهید پلدختری که قریحه شاعری داشت

با توجه به برگزاری کنگره 6300شهید لرستان در سال 1401 ،معرفی شهدای شهرستان پلدختر داریم ،شهید چراغعلی محمودوند ،شهیدی که قریحه شاعری داشت.