تاریخ : چهارشنبه, ۹ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 29 March , 2023

شهردار متخصص پلدختر

17مرداد
یادداشت:شهردار خوب برابر با توسعه شهری متناسب

یادداشت:شهردار خوب برابر با توسعه شهری متناسب

شورای شهر ششم پلدختر با انتخاب شهردار متخصص،مدیریت شهری را ساماندهی و راه پیشرفت را هموار کنید.