تاریخ : دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۴۰۰ Monday, 24 January , 2022

شهردار متخصص پلدختر

۱۷مرداد
یادداشت:شهردار خوب برابر با توسعه شهری متناسب

یادداشت:شهردار خوب برابر با توسعه شهری متناسب

شورای شهر ششم پلدختر با انتخاب شهردار متخصص،مدیریت شهری را ساماندهی و راه پیشرفت را هموار کنید.