تاریخ : دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 28 November , 2022

شهردار متخصص پلدختر

17مرداد
یادداشت:شهردار خوب برابر با توسعه شهری متناسب

یادداشت:شهردار خوب برابر با توسعه شهری متناسب

شورای شهر ششم پلدختر با انتخاب شهردار متخصص،مدیریت شهری را ساماندهی و راه پیشرفت را هموار کنید.