تاریخ : سه شنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۲ Tuesday, 30 May , 2023

بهزیستی لرستان،

11شهریور
راه اندازی ۱۰۷مرکز زندگی مثبت بهزیستی لرستان

راه اندازی ۱۰۷مرکز زندگی مثبت بهزیستی لرستان

مدیرکل بهزیستی لرستان گفت:در لرستان 107مرکز مثبت زندگی در استان وابسته به بهزیستی راه اندازی شد.