تاریخ : دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۴۰۰ Monday, 24 January , 2022

روز مباهله

۱۴مرداد
اعمال مخصوص روز مباهله

اعمال مخصوص روز مباهله

بیست و چهارم ماه ذی الحجه روز مباهله است که اعمال و دعاهای مخصوص به خود را دارد.