تاریخ : دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 28 November , 2022

روز مباهله

14مرداد
اعمال مخصوص روز مباهله

اعمال مخصوص روز مباهله

بیست و چهارم ماه ذی الحجه روز مباهله است که اعمال و دعاهای مخصوص به خود را دارد.