تاریخ : دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022

اعمال و آداب

۱۴مرداد
اعمال مخصوص روز مباهله

اعمال مخصوص روز مباهله

بیست و چهارم ماه ذی الحجه روز مباهله است که اعمال و دعاهای مخصوص به خود را دارد.