تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

اعمال و آداب

۱۴مرداد
اعمال مخصوص روز مباهله

اعمال مخصوص روز مباهله

بیست و چهارم ماه ذی الحجه روز مباهله است که اعمال و دعاهای مخصوص به خود را دارد.