تلکس بيان روز: 18 درصد مساحت لرستان دچار خشکسالی هواشناسی شدید شده است
دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۴     کد خبر : ۲۱۸۱۰

مدیرکل هواشناسی لرستان از خشکسالی هواشناسی 18 درصدی در لرستان خبر داد.


 به گزارش بيان روز

 به گزارش بیان روز،محمدناصر هاشمی  اظهار داشت: 6 درصد مساحت لرستان در شهرستان‌های ازنا و الیگودرز دچار خشکسالی هواشناسی بسیار شدید و 12 درصد مساحت استان دچار خشکسالی هواشناسی شدید شده است.

 

مدیرکل هواشناسی لرستان در تشریح این موضوع، گفت: بر اساس شاخص SPEI «شاخص بارش استاندارد» با توجه به میزان بارش‌ها، پس از محاسبه تبخیر و تعرق و انحراف معیار، یک عددی بین 2+ و 2- به دست می‌آید که وضعیت پائین‌تر از عدد صفر برای کارشناسان، خشکسالی هواشناسی محسوب می‌شود که این شرایط در 3 وضعیت ضعیف، شدید و بسیار شدید تعریف می‌شود.

شهرهای ازنا و الیگودرز با خشکسالی هواشناسی بسیار شدید روبرو هستند

وی افزود: هم‌اکنون بر اساس این شاخص، شهرستان‌های ازنا، الیگودرز در وضعیت خشکسالی هواشناسی بسیار شدید قرار دارند و شهرستان‌های خرم‌آباد، پلدختر و بخش‌ هایی از شهرهای ازنا و الیگودرز با خشکسالی هواشناسی شدید روبرو هستند.

هاشمی با تاکید بر اینکه میزان بارندگی‌های لرستان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 10 درصد کاهش داشته، ادامه داد: میزان بارش‌ها در سال جاری 440 میلیمتر بوده که این میزان بارش در مقایسه با سال قبل 10 درصد و در مقایسه با بازه زمانی استاندارد، 15 درصد کاهش داشته است. لذا این اتفاق، خشکسالی هیدرولوژیک است.

بارندگی‌ها پراکنش مناسب نداشته باشند، سفره‌های زیرزمینی خالی می‌شود

مدیرکل هواشناسی استان لرستان افزود: اگر بارندگی‌ها از پراکنش مناسبی برخوردار نباشد، آب در خاک نفوذ نکرده و سفره‌های زیرزمینی دچار اختلال می‌شوند که این امر تبعات خطرناکی را در آینده رقم خواهد زد و ما از بحران آب در لرستان به بحران اقتصادی و اجتماعی خواهیم رسید.

استان لرستان یک و نیم درجه گرم‌تر شده است

محمدناصر هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا دمای هوا در مقایسه با نرم دنیا، افزایش داشته یا خیر، گفت: با توجه به افزایش یک و نیم درجه‌ای دمای هوا در دنیا و کشورمان، استان لرستان نیز با  این افزایش مواجه شده و نظر کارشناسان بر این است که افزایش یک و نیم درجه‌ای دما بر لرستان نیز واقع شده است.

منبع:موج

انتهای پیام/برگشت به تلكس خبري