تلکس بيان روز: ‌ هفته سلامت امسال با رویکرد "پوشش همگانی "
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۹     کد خبر : ۲۱۶۵۷

هفته سلامت امسال با محوریت عزم عمومی وهمگانی با عنوان"پویش همگانی"آغاز می شود تا در امر مهم سلامت مردم هم به یاری متولیان بشتابند.


 به گزارش بيان روز

به گزارش بیان روز،یکم تا هفتم اردیبهشت ماه هر سال مصادف با آغاز هفته ی سلامت در کشور می باشد. به دنبال شعارهای متفاوتی از جمله سلامت روانی، کنترل مصرف داروها و ... که هر سال از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان می شود.

شعار امسال متفاوت تر از هر زمان می باشد به طوری که هفته سلامت امسال با موضوع "پوشش همگانی سلامت "برای همه و در همه جا و با شعار سلامت برای همه آغاز می شود.

آن چیزی که شعار امسال را متفاوت با سال های گذشته کرده است رنگ و بوی اجتماعی و همگانی بودن آن است.

به نظر می رسد جامعه ی ما رفته رفته باید به سمتی پیش برود که آحاد مردم در تأمین سلامت کشور نقش داشته باشند و شعار امسال با همین رویکرد تدوین شده است.

 مهم ترین اهدافی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای برنامه های هفته سلامت سال 1397 عنوان شده است شامل فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در راستای ارتقای سلامت و تأکید بر اصلاح روشهای زندگی، جلب مشارکت مردم، سازمان های غیر دولتی مردم نهاد و همکاری عمومی در راستای توجه به نقش سلامت، جلب حمایت سیاست گزاران و مدیران ارشد از برنامه های سلامت، برجسته سازی موفقیت و دستاوردهای حوزه سلامت و بیان چالش های موجود و همچنین توجه دادن مردم و دست اندرکاران نظام سلامت به شعار سال می باشند.

در همین راستا روزشماری به تفکیک هر کدام از روزهای این هفته از سوی این وزارت تعیین شده است که بر اساس آن شنبه یکم اردیبهشت ماه با عنوان عدالت در دسترسی به خدمات سلامت؛ حق مردم، مسئولیت حکومت یک شنبه با عنوان سلامت برای همه در همه جا، دوشنبه با عنوان مقابله با آسیب های اجتماعی، تعهد و مسئولیت پذیری نهادهای موثر، سه شنبه با عنوان حمایت از فقرا در دسترسی به خدمات سلامت، چهارشنبه با عنوان ترویج سبک زندگی سلامت محور، پنج شنبه با عنوان اجتماعی شدن سلامت؛ انسجام اجتماعی، نشاط اجتماعی و جمعه با عنوان منابع پایدار، جامعه سالم نامگذاری شده اند.

نویسنده:کاظمی ذهابی

انتهای پیام/

 برگشت به تلكس خبري