پربیننده ترین

حمله آمریکاو همپیمانانش به سوریه درپی ناکامی های متعدد آنها درمناطق مختلف جهان بویژه تضعیف وشکست تکفیریها وجریانهای تندرو درخاورمیانه ازجمله در سوریه صورت گرفت.

کد خبر: ۲۱۶۴۳
تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۵۸

به گزارش  بیان روز،اگرچه ازسیاستمداران آمریکاانتظارتعمق و اندیشیدن درمسائل مهم وحساس نمیرود ولی حمله اخیربه سوریه به خودی خودنشان دادکه دولتمردان آمریکایی ازهوش عملیاتی مناسبی برخوردارنیستندوفاقدهوشمندی لازم درعرصه مدیریت بین المللی وجهانی هستند.

دولتمردانان آمریکایی درراستای سرپوش گذاشتن برناتوانی درحل چالشهای بین المللی ونیرناتوانی درتحکیم گروههای تکفیری؛ "پادو" وهمسو باخوددرسوریه اقدام به عملیات نظامی نمودندکه ترامپ دراظهاراتش ازاجرای این عملیات به یک عملیات تمام عیار نام برد؛درحالیکه عقیم ماندن عملیات مزبورحاکی ازسطح ضعیف این عملیات بود.

بطوریکه دولت سوریه بااستفاده ازبخشی ازتوانمندیهای موجودخود(نه تکنولوژی روز موجود) اغلب موشکهای فوق مدرن ائتلاف آمریکارا رهگیری وساقط کردبطوریکه موردطعن وتمسخرسیاسیون ورسانه هاازجملهCNN نیزقرارگرفت.


نکته دیگراینکه حمله ائتلاف محدودآمریکا به سوریه که بااستفاده ازتئوریهای سیاستمداران رژیم اشغالگرو بی ریشه صهیونیستی وحمایتهای مالی دولتمردان ناشایست والینه شده وخودفروخته عربستان صورت گرفت؛ به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی)یک جنایت آشکاربشمارمیرود.دولتمردان آمریکا حداقل دردهه اخیرازائتلاف واجماع فراگیر درعرصه جهانی ناامیدشده اند.

همانطوریکه همه میدانیم اکثردولتهای اروپائی وآسیایی؛آفریقایی و... به رغم ادوارگذشته ازهمراهی باسیاستهای مداخله جویانه وتصمیمات نامیمون دولت آمریکاخودداری می نمایند؛چه بسا اگردولتمردان آمریکا به همراهی سایردولتها مطمئن ودلخوش می بودندبه فعالیتهای خرابکارانه ومداخله جویانه بیشترودرسطح وسیعتردامن میزدند.


ایجادمقبولیت داخلی توسط ترامپ رامیتوان ازدیگراهداف وی درانجام چنین عملیاتهایی برشمرد.درحالیکه براساس نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسات مختلف ازجمله موسسه "گالوپ"سطح مقبولیت ترامپ درمیان عامه مردم آمریکابه کمتراز35درصدرسیده است وقطعا"بااعتراضات وتجمعات گسترده مردم وموسسات مردم نهاداآمریکانسبت به حمله اخیربه سوریه این سطح ازمقبولیت نیزکاهش خواهدیافت.


ترامپ دراظهاراتش پس ازحمله به سوریه ازعدم انتفاع دولت ایران ناشی ازشکست داعش سخن راند.همانطورکه میدانیم ورهبرمعظم انقلاب(مدظله العالی) نیزدرجمع مردم ومسئولین فرمودندنگاه وحمایت ایران درحمایت ازکشورهای مسلمان منفعت طلبانه نبوده ونیست بلکه صرفا"باهدف دفاع ازمظلوم صورت میگیردواین درحالیست که عکس سخن ترامپ مصداق پیدامیکندبطوریکه بامطالعه "قانون امنیت ملی آمریکا "به صراحت وبارهااین سیاست سودجویانه مطرح شده وبه امضای روسای جمهوراین کشورنیزرسیده است.


امیدمیرود سیاستمداران آمریکا وهمپیمانان اوباتعقل بیشتر برای حقوق واقعی سایرملتهااحترام قائل شوندکه درغیراینصورت روز به شاهداضمحلال وخواری زورگویان عالم خواهیم بودو این وعده الهی است.


بهمن دیناروند-مدرس دانشگاه وپژوهشگرفرهنگی اجتماعی

انتهای پیام/

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید   
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: